úvod | o nás | ambulancia | naša práca | technológie | dental news | cenník | kontakt
ordinačné dni a hodiny: Po-Pia 7:30h-16:00h
 
konzervačné ošetrenie
detská stomatológia
prevencia
mikroendodoncia
parodontológia
mikrochirurgia
chirurgia
implantológia
protetika
bielenie zubov
RTG, RVG, OPG
analgosedacia
  Objednajte sa tu:
recepcia@mdent.sk
 


 
Veľká strata tvrdých zubných tkanív, nevyhovujúce amalgámové výplne ...

Veľká strata tvrdých zubných tkanív zadných zubov v dolnej čelusti, nevyhovujúce amalgámové
výplne, opakovane riešené. Napriek tomu sú tieto blomby nepresné, previslé, praskajú čo spôsobuje
vznik ďalšej kazivej deštrukcie zuba pod takýmito výpľňami. Je nutné voliť riešenie, ktoré bude
čo najoptimálnejšie na obnovu stratených zubných tkanív. Riešenie, ktoré bude mať dlhodobejšiu
prognózu, obnoví funkciu a estetiku.
-
Optimálnou variantou sú nepriame výplne, kompozitná alebo keramická inlay, onlay, realizované
v spolupráci so zubným technikom. Toto riešenie je oveľa náročnejšie na prácu lekára a zubného
technika ako priame výplne, ale pri strate korunkovej časti zuba nad 2/3 tkanív by to mala byť prvá
alternatíva. Nakoľko pacient mal realizovanú komplexnú sanáciu chrupu v našom centre a v hornej
čelusti boli defekty zubov riešené v 1.etape implatátmi s kovokeramickými korunkami,
boli navrhnuté v dolnej čelusti kompozitné inlay, onlay.
     
Kompozitné náhrady na modeli. Vizualizácia inlay, onlay. Nasadené náhrady na zuboch.
späť na stránku Dental News
 
Vlastníkom týchto stránok je Mdent - Centrum Estetickej Stomatológie • Copyright Mdent - Centre of Aesthetic Stomatology - MUDr. Mária Habarová • Design and web developement: Mediakult 2016.