úvod | o nás | ambulancia | naša práca | technológie | dental news | cenník | kontakt
ordinačné dni a hodiny: Po-Pia 7:30h-16:00h
 
konzervačné ošetrenie
detská stomatológia
prevencia
mikroendodoncia
parodontológia
mikrochirurgia
chirurgia
implantológia
protetika
bielenie zubov
RTG, RVG, OPG
analgosedacia
  Objednajte sa tu:
recepcia@mdent.sk
 


 
Vývojové poruchy zubov a s tým spojené prerezávanie...

Vývojové poruchy zubov a s tým spojené prerezávanie nie sú zriedkavou
anomáliou. Príčiny môžu byť genetické, celkové ale aj lokálne. Zub môže byť nezaložený –
anodoncia, prípadne založený, ale jeho uloženie v kosti neumožňuje prerezanie – retencia.
Následky vývojových anomálií zubov sprevádzajú pacienta celý život a esteticko-funkčné
ošetrenie patrí medzi najnáročnejšie.
-
18–ročná pacientka navštevovala našu prax už od ôsmeho roku života v období zmiešanej
dentície (trvalý a mliečny chrup). V štádiu výmeny predných frontálnych zubov bolo klinicky
a Rtg vyšetrením zistené atopické postavenie zuba 11. Po konzultácii s čeľustným ortopédom
indikovaná extrakcia (odstránenie zuba z kostného lôžka).
     
Nasadený fixný čeľustno-ortopedický aparát, úprava tvaru a rozšírenie horného a dolného zuboradia.
Úprava postavenia jednotlivých zubov. Vytvorenie medzery v oblasti zuba 11.

.
Alternatívne možnosti riešenia:
1. Fixný mostík, nutnosť obrúsenia vedľajších zubov
2. Zavedenie implantátu, doriešenie korunkou
.
Pacientka sa rozhodla pre implantologické riešenie.
   
     
Zavedený intraosseálny implantát,
vsadenie vhojovacieho valčeka.
  Doriešenie fixnou korunkou,
ponechaný fixný aparát,
udržiavacia fáza.
  Pozitívny symptóm ťahu horného
frenula - uzdičky, stav
po mikroplastike uzdičky.
   
späť na stránku Dental News
 
Vlastníkom týchto stránok je Mdent - Centrum Estetickej Stomatológie • Copyright Mdent - Centre of Aesthetic Stomatology - MUDr. Mária Habarová • Design and web developement: Mediakult 2016.