úvod | o nás | ambulancia | naša práca | technológie | dental news | cenník | kontakt
ordinačné dni a hodiny: Po-Pia 7:30h-16:00h
 
konzervačné ošetrenie
detská stomatológia
prevencia
mikroendodoncia
parodontológia
mikrochirurgia
chirurgia
implantológia
protetika
bielenie zubov
RTG, RVG, OPG
analgosedacia
  Objednajte sa tu:
recepcia@mdent.sk
 


 
Trauma spojená so stratou zuba v detskom veku...

Trauma spojená so stratou
zuba v detskom veku poznačí
mladého človeka na celý život
a je veľmi dôležité naplánovať
plán liečby.
 
19 ročný pacient sa k nám dostavil
so záujmom doriešenia svojho stavu.
V detstve utrpel úraz, luxáciu – vyrazenie predného zuba. Jeho ošetrujúci lekár replantoval (vsadil)
zub späť, ale neúspešne. Čelustný ortopéd riešil anomáliu a ponechal
v oblasti defektu zuba medzeru pre náhradu, ktorá sa bude realizovať
po skončení liečby a ukončení rastu. Pacient nosil snímaciu náhradu – medzerník.
 
Nakoľko vedľajšie zuby boli intaktné,
bez kazov a výplní pacient nechcel invazívny zásah do zdravých zubov – brúsenie na korunky. Mal záujem
o implantologické riešenie.
Po klinickom vyšetrení a RTG
analýze, bol zistený nedostatok
kosti a mäkkých tkanív.
 
Plán liečby:
1. fáza: náhrada kosti a mäkkých tkanív
2. fáza: chirurgické zavedenie implantátu
3. fáza: dočasná korunka, modelácia, formovanie mäkkých tkanív
4. fáza: definitívne doriešenie keramickou korunkou
     
Stav pred zákrokom.
 
Náhrada kosti, mäkkých tkanív,
zavedenie implantátu.
 
Dočasná živicová korunka
na implantáte.
 
Ukončenie modelácie
mäkkých tkanív.
     
Finálne riešenie keramickou
korunkou.
 
Úsmev pacienta.
       
späť na stránku Dental News
 
Vlastníkom týchto stránok je Mdent - Centrum Estetickej Stomatológie • Copyright Mdent - Centre of Aesthetic Stomatology - MUDr. Mária Habarová • Design and web developement: Mediakult 2016.